Với sự ra mắt của Windows 10, Microsoft đã đưa Action Centre và nút thao tác nhanh (quick toggle) từ Windows Phone sang nền tảng máy tính để bàn.

Với các nút thao tác nhanh này, người dùng có thể dễ dàng kiểm soát các cài đặt như Wifi và Bluetooth mà không cần truy cập vào ứng dụng Settings chính. Để chỉnh sửa nút thao tác nhanh trong Windows 10 ban đầu, người dùng phải mở ứng dụng Settings để cập nhật nút thao tác nhanh hiển thị. Với bản cập nhật 19H1, điều này đã thay đổi. Cùng với thanh trượt độ sáng mới, Microsoft đã cung cấp cách dễ dàng hơn để điều chỉnh các nút thao tác nhanh trong Action Centre.

Cách khắc phục ứng dụng Settings không hoạt động trên Windows 10

Cách khắc phục lỗi không tìm thấy Wifi sau khi cập nhật Windows 10

Cách hạn chế quyền truy cập Settings và Control Panel Windows 10

Cách chỉnh sửa nút thao tác nhanh trên Action Centre trong Windows 10 19H1

Bước 1. Mở Action Centre bằng cách click vào icon của nó.

Bước 2. Click chuột phải vào bất cứ nút thao tác nhanh nào để mở tùy chọn cài đặt mới.

chinh-sua-nut-thao-tac-nhanh-1

Bước 3. Chọn Edit Quick Actions.

chinh-sua-nut-thao-tac-nhanh-2

Bây giờ bạn có thể kéo, bỏ ghim và tùy chỉnh các cài đặt này như thực hiện trên các tile trong menu Start.