Tính năng lưu trữ và tự động điền thông tin đăng nhập trên iOS đa số người dùng đều biết, nhưng những thông tin đăng nhập này còn có thể chia sẻ cho thiết bị iOS khác dễ dàng.

Cách chia sẻ mật khẩu giữa các thiết bị iOS

Giữa các thiết bị iOS như iPhone, iPad, iPod touch và Mac có thể chia sẻ thông tin đăng nhập với nhau qua kết nối Airdrop. Việc cần thiết đầu tiên là giữa các thiết bị chia sẻ cần lưu sẵn danh bạ của nhau, tiếp theo bạn thực hiện như sau: Truy cập vào Settings > Passwords & Accounts > Website & App Passwords. Sau đó mở khóa cài đặt với Face/Touch ID.

Tiếp theo bạn sẽ thấy toàn bộ thông tin đăng nhập từng lưu trữ vào thiết bị. Chọn vào tài khoản cần chia sẻ, tiếp theo tại hai dòng User name hoặc Password bạn chạm và giữ khoảng 1 giây và chọn Airdrop trong menu xuất hiện.

Bây giờ, chỉ cần chọn vào thiết bị bạn muốn chia sẻ tài khoản của mình. Hãy nhớ rằng thiết bị đó phải là một liên hệ trong danh bạ của bạn. Nếu bạn không thấy thiết bị nào khi mở menu Airdrop, kiểm tra lại cả hai thiết bị cần phải bật Bluetooth và Wi-Fi.

Cách chia sẻ mật khẩu giữa các thiết bị iOS - ảnh 1

Sau khi bạn chia sẻ, bên thiết bị nhận sẽ hiển thị thông báo và chỉ cần bấm Accept để chấp nhận. Thông tin tài khoản và mật khẩu sẽ tự động được lưu vào phần Website & App Passwords của thiết bị.