Nếu từng xóa ứng dụng Windows 10 đã mua hoặc tải xuống từ Microsoft Store mà cần chạy lại nó, việc cài đặt lại thực sự dễ dàng.

239_fuxt

ứng dụng đã mua từ Microsoft Store có thể cài đặt lại

Theo Howtogeek, người dùng cũng có thể cài đặt ứng dụng đó trên các máy tính khác mà mình đăng nhập bằng cùng một tài khoản Microsoft. Đây là cách thực hiện.

Đầu tiên, hãy mở Microsoft Store bằng cách vào Start và nhập “Microsoft Store”, sau đó nhấp vào biểu tượng “Microsoft Store” khi nó xuất hiện. Khi ứng dụng Microsoft Store mở ra, hãy nhấp vào nút hình elip (ba chấm) ở góc trên bên phải của cửa sổ và chọn “My Library” từ menu.

240_tcxt

Trong phần My Library người dùng sẽ thấy danh sách các ứng dụng Windows 10 mà mình sở hữu đã được mua hoặc tải xuống từ Microsoft Store. Theo mặc định, người dùng sẽ thấy danh sách tất cả ứng dụng, bao gồm cả những ứng dụng mà mình đã cài đặt. Để thu hẹp, hãy nhấp vào “Ready to install” trong menu thanh bên và người dùng sẽ thấy danh sách các ứng dụng chưa được cài đặt trên máy của mình.

241_gqtx

Nếu cần trợ giúp để thu hẹp danh sách hơn nữa, người dùng có thể sắp xếp danh sách theo tên, ngày mua hoặc loại (ứng dụng hoặc trò chơi) bằng cách sử dụng menu thả xuống phía trên danh sách.

Khi tìm thấy ứng dụng muốn cài đặt lại, người dùng hãy nhấp vào nút “Install” bên cạnh ứng dụng đó. Windows 10 sẽ tải xuống từ Microsoft Store và cài đặt tự động. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, người dùng có thể khởi chạy ứng dụng bằng nút “Launch” trong danh sách hoặc chỉ cần chạy ứng dụng từ menu Start.

Nếu cần cài đặt lại nhiều ứng dụng hơn, hãy nhấp vào nút bên cạnh mỗi ứng dụng trong trang “My Library” của Microsoft Store. Nhiều lượt tải xuống và cài đặt sẽ được xử lý tự động.