DNS qua HTTPS (DoH) là tính năng của trình duyệt Firefox giúp bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật trực tuyến cho người dùng bằng cách mã hóa các truy vấn DNS.

Cách bật tính năng DNS over HTTPS cho Firefox

Đây là một tính năng mới, và Mozilla hiện tại chỉ kích hoạt sẵn cho một phần nhỏ người dùng tại Mỹ. Nếu muốn bạn có thể kích hoạt ngay bây giờ thì có thể thực hiện theo hướng dẫn sau.

Cách kích hoạt DoH

Tại giao diện chính của trình duyệt Firefox, bạn bấm vào biểu tượng menu hình ba dấu gạch ngang ở góc trên bên phải trình duyệt và chọn Options.

Tiếp theo tìm đến mục Network Settings ở cuối giao diện và bấm vào nút Settings của mục này.

Cách bật tính năng DNS over HTTPS cho Firefox - ảnh 1

Tuy nhiên, DoH sẽ chỉ hoạt động nếu máy chủ DNS có hỗ trợ tính năng này. Cuối cùng bấm OK để lưu thiết lập.Trong giao diện cấu hình, đánh dấu chọn ở dòng Enable DNS over HTTPS. Lúc này Firefox sẽ tự động nhận dịch vụ Cloudflare làm máy chủ DNS, bạn có thể xổ danh sách để chọn các dịch vụ khác hoặc tùy chọn dịch vụ thủ công bằng cách nhập địa chỉ IP của DNS.