Theo Hiệp hội Trái phiếu Việt Nam, trong tháng 3 doanh nghiệp đã có tổng cộng 19 đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị 8.035 tỉ đồng, trong đó doanh nghiệp bất động sản tiếp tục dẫn đầu về giá trị.

23
Doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu chiếm tỷ trọng cao

Thống kê dữ liệu công bố của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), trong tháng 3 có tổng cộng 19 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) với tổng giá trị phát hành đạt 8.035 tỉ đồng. Trong đó khối lượng trái phiếu phát hành riêng lẻ là 5.175 tỉ đồng, chiếm 64% tổng khối lượng phát hành với 17 đợt, phát hành ra công chúng đạt 2.860 tỉ đồng qua 2 đợt. Lãi suất phát hành TPDN dao động trong khoảng từ 9,7-11%/năm.

Nhóm doanh nghiệp bất động sản tiếp tục dẫn đầu với tổng giá trị phát hành đạt 5.460 tỉ đồng, tương đương 68%; tiếp đó là nhóm ngành năng lượng với Công ty Thủy điện Dakpsi phát hành 1.000 tỉ đồng trái phiếu 10 năm. Trong tháng 3, Vingroup và các công ty chứng khoán đã phát hành 3.410 tỉ đồng trái phiếu không có tài sản bảo đảm, chiếm 42% tổng giá trị phát hành.

Trong quý 1, nhóm ngành bất động sản tiếp tục dẫn đầu thị trường với 15.588 tỉ đồng, chiếm 62% tổng giá trị phát hành toàn thị trường. Bên cạnh cái tên quen thuộc là Vingroup, Masan, có thêm 2 công ty bất động sản mới là Smart Dragon và Công ty phát triển bất động sản Nhật Quang, vừa phát hành tổng cộng 4.050 tỉ đồng để đầu tư vào dự án Spirit of Saigon (dự án này đã huy động khoảng 10.000 tỉ đồng trái phiếu trong năm 2020). Khoảng 40% trái phiếu phát hành không có tài sản bảo đảm.

Một số đơn vị đã lên kế hoạch phát hành trái phiếu trong năm 2021 như Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) đã phê duyệt đề xuất phát hành 25.000 tỉ đồng giấy tờ có giá và phương án phát hành trái phiếu cho năm 2021. Công ty CP bất động sản Thế kỷ (CRE) đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu với tổng giá trị phát hành tối đa 500 tỉ đồng, kỳ hạn trái phiếu 3 năm, lãi suất dự kiến là 11%/năm để tăng quy mô vốn và đầu tư các dự án bất động sản.