Sáng 2.4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Tân Thủ tướng sẽ được bầu vào chiều 5.4.

13
Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Sáng 2.4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ông Nguyễn Xuân Phúc là Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Có 446/452 đại biểu có mặt tán thành thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Có 6 đại biểu không tán thành thông qua nghị quyết này.

Nghị quyết do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký và sẽ có hiệu lực kể từ khi Quốc hội bầu được Thủ tướng mới. Như vậy, ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ tiếp tục điều hành Chính phủ cho tới khi Quốc hội bầu được tân Thủ tướng.

14