tno-hang-trieu-nguoi-chuyen-qua-signal-sau-khi-fb-sap-1729